1966


Single   #1083
Phono_Vox SPV-5097
Australia
Songlist

Gli altri (Voila)
I sentimenti (Et meme)